Persoonlijke activiteitenbegeleiding voor ouderen

Bel mij via 06 - 42 31 09 02

Disclaimer

Activiteiten voor je Ouders verleent u hierbij toegang tot de website https://www.activiteitenvoorjeouders.nl. Op de website worden door Activiteiten voor je Ouders teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Activiteiten voor je Ouders en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Activiteiten voor je Ouders en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Activiteiten voor je Ouders aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.